Четвърти турнир МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ - КАЛЕНДАР

ЧЕТВЪРТИ ТУРНИР МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2016-2017 ГОДИНА

Приятели на математиката,

През учебната 2016-2017 година ще се проведе четвъртото издание на международния турнир „Математика без граници“.

Промените в регламента на турнира са следните:

  •  Оценяване: Задачите от № 1 до № 10 се оценят с по 1 точка за всеки верен отговор; задачите от № 11 - № 20 се оценяват с по 2 точки на задача за пълен отговор; 1 точка – ако отговорите са 2 или повече, а са посочени по-малко; 0 точки – грешен отговор или липса на отговор. Максимален сбор от точки – 30.
  • Допускане до финала: За финала на турнира се класират първите 20 ученици в общото класиране (сбор от двата най-добри резултата от трите предварителни кръга) от 1 клас, но не повече от 3 ученици от всяка възрастова група от едно и също училище, и всички медалисти от финала през 2016 г., ако са участвали в поне два от кръговете на четвъртото издание. Всички училища участници в турнира получават правото да определят свои участници във финала с Wild card - 5% от общия брой на участниците в турнира от съответното училище, но не по-малко от 1 (броят на учениците се определя след провеждането на трите кръга, за всяко училище; ако ученик е участвал в няколко кръга - това е едно участие).
  • В класирането за купите на турнира се включват по 3-ма участници от всяка страна за всяка възрастова група.
  • Съставът на отборите, които участват в отборното състезание на финала на турнира, се определя от училищата. Не се допуска участие на непълни отбори.
  • Оценяване: Всеки верен отговор в отборното състезание се оценява съответно с 5 точки за първата задача, 4 точки – за втората, 3 - за третата, 2 – за четвъртата и 1 – за последната пета задача.
  • Нов формат на заявка за участие – Приложение 2 към Регламента на Турнира

 

ГРАФИК

МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ – 2016/2017 г.

Eсенен кръг – 15 – 25 октомври 2016 г.

Зимен кръг – 28 януари – 07 февруари 2017 г.

Пролетен кръг –  21 – 31 март 2017 г.

Финал - гр. Несебър, България – 30 юни - 2 юли 2017 г.

 

КАЛЕНДАР НА ДЕЙНОСТИТЕ

ЕСЕН 2016 

 

Преди подаване на заявката за участие учениците и техните родители се запознават с регламента на турнира и обещанието за честно състезание.

До 14 октомври 2016 г. - училищата изпращат заявка (по образец)  за участие на най-малко 10 ученици по електронна поща и на двата адреса: mwb_bg@abv.bg и mwb_bg@mathematicalmail.com

След получаване на заявката, но не по-рано от 14 октомври 2016 г. - организаторите изпращат задачите за състезанието, лист за отговори, ключ за проверка на състезателните работи и образец на протокол за резултатите.

15 – 25 октомври 2016 г. – Провеждане на състезанието в удобен за училището ден.

До 3 дни след провеждането на състезанието, но не по-късно от 28 октомври 2016 г. (петък) - училищата изпращат по електронна поща и на двата адреса: mwb_bg@abv.bg и mwb_bg@mathematicalmail.com протокола с резултатите от състезанието.

До 8 ноември 2016 г. - На електронната страница на турнира се публикуват резултатите от есенния кръг www.mathematicalmail.com

До 28 ноември 2016 г. - по пощата се изпращат сертификати за всички участници и медали за победителите. (Обръщаме внимание, че Български пощи връщат на подателя непотърсени до 20 дни пратки!)

 

ЗИМА 2017

До 27 януари 2017 г. - училищата изпращат заявка (по образец)  за участие на най-малко 10 ученици по електронна поща и на двата адреса: mwb_bg@abv.bg и mwb_bg@mathematicalmail.com

След получаване на заявката, но не по-рано от 27 януари 2017 г. - организаторите изпращат задачите за състезанието, лист за отговори, ключ за проверка на състезателните работи и образец на протокол за резултатите.

28 януари – 7 февруари 2017 г. – Провеждане на състезанието в удобен за училището ден.

До 3 дни след провеждането на състезанието, но не по-късно от 10 февруари 2017 г. (петък) - училищата изпращат по електронна поща и на двата адреса: mwb_bg@abv.bg и mwb_bg@mathematicalmail.com протокола с резултатите от състезанието.

До 20 февруари 2017 г. - На електронната страница на турнира се публикуват резултатите от есенния кръг www.mathematicalmail.com

До 10 март 2017 г. – по пощата се изпращат сертификати за всички участници и медали за победителите.

 

ПРОЛЕТ 2017

До 20 март 2017 г. - училищата изпращат заявка (по образец)  за участие на най-малко 10 ученици по електронна поща и на двата адреса: mwb_bg@abv.bg и mwb_bg@mathematicalmail.com

След получаване на заявката, но не по-рано от 20 март 2017 г. - организаторите изпращат задачите за състезанието, лист за отговори, ключ за проверка на състезателните работи и образец на протокол за резултатите.

21 – 31 март 2017 г. – Провеждане на състезанието в удобен за училището ден.

До 3 дни след провеждането на състезанието, но не по-късно от 3 април 2017 г. - училищата изпращат по електронна поща и на двата адреса: mwb_bg@abv.bg и mwb_bg@mathematicalmail.com протокола с резултатите от състезанието.

До 13 април 2017 г. - На електронната страница на турнира се публикуват резултатите от есенния кръг www.mathematicalmail.com

До 30 април 2017 г. – по пощата се изпращат сертификати за всички участници и медали за победителите.

 

ФИНАЛ 2017

До 29 април 2017 г. – Училищата изпращат списък на участниците си във финала, съгласно определената в регламента на турнира квота (включително потвърдилите участие от списъка на класираните) на двата адреса:

mwb_bg@abv.bg и mwb_bg@mathematicalmail.com

До 29 април 2017 г.  – Училищата изпращат спъсък на отборите (точно по 3 участници от един и същ клас) и превеждат таксите за участие в индивидуалното и отборното състезание на банковата сметка на организаторите.

(Забележка: Не се допуска участие на непълни отбори. Организаторите не участват в съставянето на отборите. Възможно е съставянето на отбор от участници от различни училища след договаряне помежду им.)

До 30 май 2017 г.  – Получаване на заявки на учители за участие в техническата конференция.

До 20 юни 2017 г.  - На електронната страница на турнира се публикува програмата на турнира  и разпределението на състезателите по зали и часове.

30 юни 2017 г.  – Техническа конференция - (1 учител от училище)

1 юли 2017 г.  – Откриване на турнира; индивидуално състезание

2 юли 2017 г.  – Отборно състезание; награждаване на победителите в отборното състезание

3 юли 2017 г.  – Церемония по награждаване на победителите; закриване на турнира

 

 

Документи за сваляне