Финал 2017

ФИНАЛ 2017

До 29 април 2017 г. – Училищата изпращат списък на участниците си във финала, съгласно определената в регламента на турнира квота (включително потвърдилите участие от списъка на класираните - първите 20 от първи клас и медалистите от финала 2016) на двата адреса:

mwb_bg@abv.bg и mwb_bg@mathematicalmail.com

До 29 април 2017 г.  – Училищата изпращат спъсък на отборите (точно по 3 участници от един и същ клас) .

(Забележка: Не се допуска участие на непълни отбори. Организаторите не участват в съставянето на отборите. Възможно е съставянето на отбор от участници от различни училища след договаряне помежду им.)

До 30 май 2017 г.  – Получаване на заявки на учители за участие в техническата конференция.

До 20 юни 2017 г.  - На електронната страница на турнира се публикува уточнената програмата на турнира  и разпределението на състезателите по зали и часове.

30 юни 2017 г.  – Техническа конференция  с участието на 1 учител от училище

1 юли 2017 г.  – Откриване на турнира; индивидуално състезание

2 юли 2017 г.  – Отборно състезание; награждаване на победителите в отборното състезание

3 юли 2017 г.  – Церемония по награждаване на победителите; закриване на турнира