Квотите за българските участници

До всички училища,  в които се провежда турнира „Математика без граници”, изпратихме

  • Квотите за всяко училище, които се разпределят от училищата между участниците от 1 до 12 клас;
  • Списък на поименно класираните ученици извън квотите.

В прикачените файлове са:

  • Списък на училищата-участници с определените им квоти за финала;
  • Списък на поименно класираните ученици извън квотите.

Училищата определят своите представители на финала в съответствие с посочената квота.

Заявките за участие във финала се изпращат до 29 април 2017 г. заедно с копие на платежния документ на адрес: mwb_bg@abv.bg

Заявките съдържат:

- списък на участниците в индивидуалния финал, съобразно определената квота за училището и поименно класираните;

- състав на отборите.

Моля да имате предвид следното:

  • Не се приемат заявки, изпратени без копие на платежен документ;
  • Не се приемат заявки, изпратени след посочения срок – 29.04.2017 г.;
  • Не се възстановяват преведни суми за участие;
  • Не се разглеждат заявки, постъпили от родители.  

Документи за сваляне