Българските отбори - Математическа щафета - 2 юли 2017 г.

В прикачения файл  са съставите на отборите за "Математическата щафета", която ще се проведе на 2 юли 2017 г.

Отборното състезание се провежда под формата на математическа щафета от 5 задачи за всеки клас/група. (В условието на всяка следваща задача се съдържа отговорът на предходната.) Всеки отбор, съставен точно от 3 ученици от един и същ клас, решава задачите в екип за 45 минути и попълва общ талон за отговори. Не се допуска участието на отбор с по-малко от 3 състезатели. Всеки верен отговор в отборното състезание се оценява съответно с 5 точки за първата задача, 4 точки – за втората, 3 - за третата, 2 – за четвъртата и 1 – за последната пета задача.

Заелите първите три места от всеки клас в отборното състезание получават златен, сребърен и бронзов медал. Общият брой на удостоените с медали е до 20 % от финалистите от всеки клас. Класирането се извършва по точки. При равен брой точки по-напред в класирането е този отбор, който е изразходвал по-малко време за решаването на задачите. Времето се записва от квестора в присъствието на състезателите.

15:00 ч. 2 юли 2017 г. - Обявяване на резултатите от отборното състезание на електронната страница на турнира www.mathematicalmail.com

До 16:00 ч. Контестации за отборното състезание се приемат на електронен адрес competitions@abv.bg

19:00 ч. Награждаване на победителите в отборното състезание - СУ „Л. Каравелов”, гр. Несебър, ул. „Л. Каравелов” №1

Пояснение: награждаването ще се проведе на площадката пред северния вход на училището, където ще е и откриването. Носителите на медали ще бъдат обявени предварително, затова молбата ни е местата на площадката да бъдат заети от обявените медалисти, а колеги и придружаващи лица да бъдат зад тях.

Документи за сваляне