Окончателна програма за финала на 4- ия турнир "Математика без граници"

ОКОНЧАТЕЛНА ПРОГРАМА:

Финално състезание на 4-ия турнир „Математика без граници”

30 юни – 3 юли 2017 г., гр. Несебър

20 юни 2017 г.

На електронната страница на турнира се публикува разпределението на състезателите по зали и часове.

30 юни 2017 г.

14:00 ч. – 17:00 ч. - Получаване на баджове във фоайето на училището

15:30 ч. – 17:00 ч. - Автограф от авторите на книгата „Математика: логика, знания, успехи”- за 2 и 3 клас.  

По заявка на адрес mwb_ru@abv.bg. Цена: 6 лв.

17:00 ч. - 18:00 ч. - Техническа конференция – конферентна зала на СУ „Любен Каравелов“, гр. Несебър

Участват  само учители по математика от училищата - партньори по предварително дадена заявка.

1 юли 2017 г.

8:30 ч. - Откриване на турнира - северен вход на СУ „Любен Каравелов”, гр. Несебър, ул. „Любен Каравелов” №1

Молба към родителите и учителите: Мястото пред училището е ограничено, затова моля на площадката пред училището да бъдат само участниците в първата състезателна сесия

9:15 –9:25 ч. - Състезателите от 1 , 6 и 9-12 клас заемат места си по зали

9:30 – 10:30 ч. – Индивидуално състезание за 1 клас, 6 клас и 9-12 клас

10:45 –10:55 ч. - Състезателите  от 2 , 5 и 7 клас заемат места  си по зали

11:00 ч. – 12:00 ч. – Индивидуално състезание за 2 клас, 5 клас и 7 клас

12:30 –12:40 ч. - Състезателите от 3, 4 и 8 клас заемат места си по зали

12:45 ч. – 13:45 ч. – Индивидуално състезание за 3, 4 и 8 клас

2 юли 2017 г.

10:00 ч. - Обявяване на резултатите от индивидуалното състезание на електронната страница на турнира www.mathematicalmail.com

09:00 ч. – 09:45 ч. - Отборно състезание за 1, 4 и 8 клас

10:15 ч. – 11:00 ч. - Отборно състезание за 2, 6 и 9-12 клас

11:30 ч. – 12:15 ч. - Отборно състезание за 3, 5 и 7 клас

18:00 ч. - Обявяване на резултатите от отборното състезание на електронната страница на турнира www.mathematicalmail.com

19:00 ч. Награждаване на победителите в отборното състезание - СУ „Любен Каравелов”, гр. Несебър, ул. „Любен Каравелов” №1

3 юли 2017 г.

9:00 ч.  Церемония по връчване на наградите на турнира – Античен форум в Стария Несебър