Пролет 2018

 ПРОЛЕТ 2018 

До 18 март 2018 г. - училищата изпращат заявка (по образец) за участие на най-малко 10 ученици по електронна поща и на двата адреса: mwb_bg@abv.bg и mwb_bg@mathematicalmail.com

Не се допуска участието на ученици от други училища. Не се обработват заявки без сключен договор за партньорство.

Във всеки от кръговете може да се включват и нови участници- ученици и училища.

18 март 2018 г. - организаторите изпращат задачите за състезанието, лист за отговори, ключ за проверка на състезателните работи.

19 – 31 март 2018 г. – Провеждане на състезанието в удобен за училището ден.

След извършването на проверката на състезателните работи училищата задължително запознават участниците с резултатите им и начина на изписване на имената им и при необходимост извършват корекции.

До 3 дни след провеждането на състезанието - училищата изпращат по електронна поща и на двата адреса: mwb_bg@abv.bg и mwb_bg@mathematicalmail.com протокола с резултатите. Заедно с протокола се изпраща сканирано копие на банковия документ.

Не се използват документи (заявка, протокол и др.) от предходни години!

До 13 април 2018 г. - На електронната страница на турнира се публикуват резултатите от пролетния кръг www.mathematicalmail.com

До 10 май 2018 г. – по пощата се изпращат сертификати за всички участници и медали за победителите.

ФИНАЛ 2018

До 30 април 2018 г. – Училищата изпращат поименна заявка за участниците в индивидуалния и в отборния финал, съобразно квотата си, определена в Регламента.

 Училищата - партньори определят поименно участниците в индивидуалния финал, съобразно квотата за училището: медалистите от индивидуалния финал-2017, участвали в поне два от предварителните кръгове, и 3% от средноаритметичния брой на участниците в трите кръга на турнира.  

Училището- партньор има право да състави отбор за математическата щафета, ако средноаритметичният брой участници от съответния клас е поне 30. Ако броят на участниците не е достатъчен за излъчването на отбор в нито един от класовете, Партньорът получава wild card за сформиране на 1 отбор от един клас по избор на училището.

До 30 май 2018 г. – Изпращане на заявки за участие в техническата конференция – по един представител от училище.

До 20 юни 2018 г. - На електронната страница на турнира се публикува програмата на турнира и разпределението на състезателите по зали и часове.

29 юни 2018 г. – Техническа конференция.

30 юни 2018 г. Откриване на турнира; индивидуално състезание.

1 юли 2018 г. – Отборно състезание; награждаване на победителите в отборното състезание.

2 юли 2018 г. Церемония по награждаване на победителите; закриване на турнира.  

Наградите се получават единствено на церемонните по награждаването от спечелилите ги или от упълномощени от тях лица, ако са уведомили предварително организаторите чрез училището - партньор, от което са.