Българските участници във финала на Математика без граници

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

В навечерието сме на финала  на петотото издание на турнира „Математика без граници” - 30 юни, 1 и 2 юли 2018 г., гр. Несебър.

Повтаряме информацията за провеждане на финала, за да може родителите на учениците да направят информиран избор за участие или неучастие.

Повтаряме информацията за разпределението на наградите, за се опитаме отново да информираме някои родители на ученици, които да направят информиран избор за участие или неучастие.

В индивидуалния финал на 30 юни 2018 г.  ще участват 1000 ученици от 15 страни (Австралия, Азербайджан, България, Виетнам, Иран, Казахстан, Киргистан, Македония, Малта,  Румъния, Русия, Турция, Узбекистан, Филипините и Хонг Конг).

 В отборното състезание на 1 юли 2018 г.  ще участват 300 отбора.

В прикачените файлове са участниците от България в индивидуалния финал и в отборното състезание.

При констатирана грешка в изписването на имената на участниците, моля изпратете писмо на адрес final2018@abv.bg,  в което напишете реда на грешката и в какво се състои; тя ще бъде отстранена преди отпечатването на сертификатите за участие и на баджовете.

ДО 30 МАЙ

До 30 май 2018 г. е възможно само замяна на участниците в състезанията или заличаване от списъка на тези състезатели, които имат проблеми с участието.

Не се добавят нови участници.

ЗАМЯНАТА се извършва с изпращане на писмо на final2018@abv.bg , в което  е записано в какво се състои промяната – посочвате реда от списъка, който трябва да бъде променен и как да бъде променен.

ЗАЛИЧАВАНЕ: До 30 май 2018 г. организаторите ще могат да заличат от списъка на участниците тези, които няма да участват и ще възстановят заплатените от тях такси. На адрес final2018@abv.bg следва да напишете ОТКАЗА за участие – да приложите платежното, с което сте извършили плащането,  да посочите банковата сметка за възстановяване на плащането. Ще бъде възстановена сумата, намалена с 3 лева за банков превод.

ПРЕДСТОЯЩО

До 20 юни 2018 г.  –  На електронната страница на турнира ще публикуваме окончателната програма на турнира. 

До 20 юни 2018 г. На електронната страница на турнира се публикува разпределението на състезателите по зали и часове. 

Обозначителни табелки (баджове)

Всеки учител, регистриран за техническата конференция, и всеки участник в състезанието – индивидуално или отборно, ще получи обозначителна табелка (бадж), с която ще бъде допуснат до състезателните зали и на церемонията по закриване на турнира.

На баджа е записано името му, държавата, класа и мястото му – номер на стая за индивидуалното състезание; номер на стаята за отборното състезание.

Поради съображения за сигурност една от формите на проверка преди състезанието е наличието на бадж, който служи за пропуск в училището.

Обозначителните табелки ще бъдат получени от представител на училището (учител или родител) на 29 юни 2018 г. от 14:00 до 18:00 часа във фоайето на СУ „Л. Каравелов“, гр. Несебър.

НАГРАДИ

Медалите, купите и други награди от турнира се получават единствено и само по време на церемониите по награждаването лично от наградения.

При обективна невъзможност наградата може да се получи след приключване на церемонията от лице, писмено упълномощено от наградения.

В началото на следващата учебна година чрез „Български пощи” на адресите на училищата ще бъдат изпратени единствено сертификатите за първо, второ и трето място в индивидуалното и в отборното класиране, както и за носителите на купи.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

(началните часове и местата на събитията по време на финала ПОДЛЕЖАТ НА СЪГЛАСУВАНЕ с домакините и  може да настъпят промени, които ще бъдат оповестени до 20 юни 2018 г.)

29 юни 2018 г. (петък ) след 16:00 часа – Техническа конференция за ръководителите на отбори (по един учител от училище)

30 юни 2018 г. (събота) – Откриване на турнира; индивидуално състезание

Броят на задачите в теста за индивидуалното състезание е 20, от които 10 са с избираем отговор и 10 - със свободен отговор. Задачите от № 1 до № 10 се оценят с по 1 точка за всеки верен отговор; задачите от № 11 - № 20 се оценяват с по 2 точки на задача за пълен отговор; 1 точка – ако отговорите са 2 или повече, а са посочени по-малко; 0 точки – грешен отговор или липса на отговор.

Листът за отговори и на индивидуалното, и на отборното състезание ще бъде в три еднообразни екземпляра (химизирани). Ученикът пише върху първия екземпляр, написаното се копира върху долните два под него. При предаването на листа за отговори, след нанасяне на времето и подпис от квестора, участникът ще получи третия екземпляр.

Вторият екземпляр се съхранява за контролна проверка. Първият екземпляр остава за съхранение от журито.

Заелите първите три места от всеки клас във финалното индивидуално състезание получават златен, сребърен и бронзов медал. Общият брой на удостоените с медали е до 20 % от финалистите от всеки клас. Класирането се извършва по точки. При равен брой точки по-напред в класирането е този ученик, който е изразходвал по-малко време за решаването на задачите. Времето се записва от квестора в присъствието на състезателите.

Класирането за купите „Математика без граници” се определя на базата на сбора от двата най-добри резултата от трите дистанционни състезания и удвоения резултат от финалното състезание. В класирането участват ДО ТРИМА ПРЕДСТАВИТЕЛИ на всяка страна, получили най-добър резултат във финала.

1 юли 2018 г. (неделя) – Отборно състезание; награждаване на победителите в отборното състезание.

Отборното състезание се провежда под формата на математическа щафета от 5 задачи за всеки клас/група. (В условието на всяка следваща задача се съдържа отговорът на предходната.) Всеки отбор, съставен точно от 3 ученици от един и същ клас, решава задачите в екип за 40 минути и попълва общ талон за отговори. Не се допуска участието на отбор с по-малко от 3 състезатели. Всеки верен отговор в отборното състезание се оценява съответно с 5 точки за първата задача, 4 точки – за втората, 3 - за третата, 2 – за четвъртата и 1 – за последната пета задача. При равен брой точки се отчита времето за решаване на задачите.

Заелите първите три места от всеки клас в отборното състезание получават златен, сребърен и бронзов медал. Общият брой на удостоените с медали е до 20% от финалистите от всеки клас. Класирането се извършва по точки. При равен брой точки по-напред в класирането е този отбор, който е изразходвал по-малко време за решаването на задачите. Времето се записва от квестора в присъствието на състезателите.

 

РЕЗУЛТАТИ от индивидуалното състезание и КОНТЕСТАЦИИ

До 12:00 ч. на 1 юли 2018 г. - Обявяване на резултатите от индивидуалното състезание на електронната страница на турнира www.mathematicalmail.com. Публикуване на отговорите на задачите.

До 15:00 ч. Контестации за индивидуалното състезание се приемат на електронен адрес final2018@abv.bg (той е записан и на листа за отговори). Контестациите съдържат трите имена на участника, класа, предмет на обжалването. Те се правят на базата на отговорите, посочени от ученика в третия отрязък и публикуваните отговори.

След изпращане на контестацията ще получите автоматичен отговор за нейното получаване, който след 15:00 ч. на 1 юли 2018 г. ще бъде деактивиран и контестациите, подадени след този час няма да се разглеждат.

РЕЗУЛТАТИ от отборното състезание и КОНТЕСТАЦИИ

17:00 ч.  1 юли 2018 г.- Обявяване на резултатите от отборното състезание и публикуване на отговорите на задачите на електронната страница на турнира: www.mathematicalmail.com

От 17:00 до 18:00 ч. Контестации за отборното състезание се приемат на електронен адрес final2018@abv.bg  Контестациите съдържат номера на отбора, предмет на обжалването. Те се правят на базата на отговорите, посочени от отбора в третия отрязък и публикуваните отговори. След изпращане на контестацията ще получите автоматичен отговор за нейното получаване, който след 18:00 ч. на 1 юли 2018 г. ще бъде деактивиран и контестациите, подадени след този час няма да се разглеждат.

20:00 ч. 1 юли 2018 г. Награждаване на победителите в отборното състезание - СУ „Л. Каравелов”, гр. Несебър, ул. „Л. Каравелов” №1

Пояснение: награждаването ще се проведе на площадката пред северния вход на училището, където ще е и откриването на турнира. Носителите на медали ще бъдат обявени предварително, затова молбата ни е местата на площадката да бъдат заети от обявените медалисти, а колеги и придружаващи лица да бъдат зад тях.

 2 юли 2018 г. (понеделник– Церемония по награждаване на победителите; закриване на турнира

Античен форум в Стария Несебър

Поздрави от страните – участници

Награждаване на победителите от индивидуалното състезание

Награждаване на учителите с принос към турнира

Връчване на наградите на кмета на община Несебър

Обявяване на математическите звезди на турнира – най-успешният състезател от всяка страна участничка

Връчване на купи и лаврови венци на победителите

Награди от партньорите

 

Документи за сваляне