Българските участници във финала на Математика без граници

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уважаеми колеги,

Считано от 25 май 2018 г. влязоха  в сила нови европейски изисквания за защита на личните данни.

За финала на МБГ   е необходимо  да имаме съгласието на родител/ите  на участниците в проявите ни с цел обработване на  личните им данни – трите имена, населено място, училище, клас, родител на...

 

Декларация за съгласие, подписана от името на родител/ите на участниците в проявите ни, първата от които е финала на турнира „Математика без граници” ще получите от Вашето училище.

Декларациите следва да се 

-  Попълнят от родител/ите на учениците, които ще участват във финала - отборно или индивидуално състезание;

-       Да се регистрират в дневника за входяща кореспонденция на училището..

-         Срок за получаване: 10 юни 2018 г. (след това  ще публикуваме списъците с разпределение по зали)

Декларациите следва да се изпратят от училището - партньор на адрес: 6000, Стара Загора, пощенска кутия 288, Математика без граници - финал 2018

Документи за сваляне