Окончателна програма - разпределение по стаи за финала

Уважаеми колеги,

Уважаеми участници във финала на Петия турнир Математика без граници,

В прикачените файлове са:

Разпределението  на участниците в индивидуалното (30 юни - събота) и в отборното състезание  (1 юли - неделя) – имена, държава, град, училище, клас, стая, начален час на състезанието.

Листовете за отговори - са в три еднообразни екземпляра (химизирани) . Ученикът пише върху белия лист, написаното се копира върху другите два лист. При предаването на листа за отговори, след нанасяне на времето и подпис от квестора, участникът ще получи третия екземпляр.

Надяваме се да няма грешки в изписването на имената – това са окончателните списъци и в тях  няма да бъдат извършвани никакви промени.

Във финала участват   представители на 15 страни, което налага пропусквателния режим да е особено строг.

Без бадж няма да бъдат допускани в сградата на училището – нито учениците - участници, нито учители.

Желанието ни турнира да се проведе в дух на приятелство и на коректност от страна на участниците и техните родители и на екипа ни – учители от страната и организаторите.

ВАЖНО!

Наградите на победителите в турнира се връчват единствено и само по време на церемонията на награждаването лично от лауреатите или след церемонията – от писмено упълномощени от тях лица (без нотариална заверка).

По време на турнира  ще е активиран електронен адрес final2018@abv.bg

С уважение,

Любомир Любенов - България

Алия Искакова - Казахстан

председатели на организационния комитет

ОКОНЧАТЕЛНА ПРОГРАМА

Финално състезание на 5-ия турнир „Математика без граници”

29 юни – 2 юли 2018 г., гр. Несебър

29 юни 2018 г.

14:00 ч. – 17:00 ч. - Получаване на баджове във фоайето на училището

Баджовете ще бъдат разпределени по области, градове и по училища. Участниците, от чиито училища няма присъстващи учители, получават баджовете си от техническите лица във фоайето на училището.Учителите, участващи в техническата конференция, получават баджовете на всички участници от тяхното училище. На всеки бадж е записано името на участника, държавата, класа и номерата на стаите, в които той/тя ще се състезава в индивидуалното и в отборното състезание.

17:00 ч.– 18:00 ч. - Техническа конференция  БГ – конферентна зала на СУ „Любен Каравелов“

Участват  само учители и само по предварително дадена заявка.Те получават и бадж, който служи за пропуск.

30 юни 2018 г.

8:30 ч. - Откриване на турнира - северен вход на СУ „Любен Каравелов”, гр. Несебър, ул. „Любен Каравелов” №1

Молба към родителите и учителите: Мястото пред училището е ограничено, затова на площадката пред училището да бъдат само участниците в първата състезателна сесия

9:15 –9:25ч. -  Състезателите от 1 , 5 и 9-12 клас заемат места си по зали

9:30 – 10:30 ч. – Индивидуално състезание за 1 клас, 5 клас и 9-12 клас

10:45 –10:55ч. - Състезателите  от 2 , 6 и 7 клас заемат места  си по зали

11:00 ч. – 12:00 ч. – Индивидуално състезание за 2 клас, 6 клас и 7 клас

12:15–12:25ч. - Състезателите от 3, 4 и 8 клас заемат места си по зали

12:30 ч. – 13:30 ч. – Индивидуално състезание за 3, 4 и 8 клас

1 юли 2018 г.

09:00 ч. – 09:40 ч. - Отборно състезание за 1 и 5 клас

10:00 ч. – 10:40 ч. - Отборно състезание за 2 и 6 клас

11:00 ч. – 11:40 ч. - Отборно състезание за 3, 8 и 9 клас

12:00 ч. – 12:40 ч. - Отборно състезание за 4 и 7 клас

До 12:00 ч. на 1 юли 2018 г. - Обявяване на носителите на медали от индивидуалното състезание на електронната страница на турнира www.mathematicalmail.com.

Публикуване на отговорите на задачите и скалата за определяне на наградите.

До 15:00 ч. Контестации за индивидуалното състезание се приемат на електронен адрес final2018@abv.bg. Контестациите съдържат трите имена на участника, класа, предмет на обжалването. Контестации се подават при установено несъответствие между пресметнатия брой точки (съгласно отговорите на ученика в третия отрязък и публикуваните отговори) и присъдения / неприсъдения медал.

След изпращане на контестацията ще получите автоматичен отговор за нейното получаване, който след 15:00 ч. на 1 юли 2018 г. ще бъде деактивиран и контестациите, подадени след този час няма да се разглеждат.

В 17:00 ч.на 1 юли 2018  г. - Обявяване на носителите на медали от отборното състезание, отговорите на задачите и скалата за определяне на наградите на електронната страница на турнира: www.mathematicalmail.com

От 17:00 до 18:00 ч. Контестации за отборното състезание се приемат на електронен адрес final2018@abv.bg  Контестациите съдържат номера на отбора, предмет на обжалването. Контестации се подават при установено несъответствие между пресметнатия брой точки (съгласно отговорите на отбора в третия отрязък и публикуваните отговори) и присъдения/неприсъдения медал.След изпращане на контестацията ще получите автоматичен отговор за нейното получаване, който след 18:00 ч. на 1 юли 2018 г. ще бъде деактивиран и контестациите, подадени след този час няма да се разглеждат.

20:00 ч. Награждаване на победителите в отборното състезание - СУ „Любен Каравелов”, гр. Несебър, ул. „Любен Каравелов” №1

Пояснение: награждаването ще се проведе на площадката пред северния вход на училището, където е и откриването.

Носителите на медали ще бъдат обявени предварително, затова молбата ни е местата на площадката да бъдат заети от обявените медалисти, а колеги и придружаващи лица да бъдат зад тях.

2 юли 2018 г.

9:00 ч.  Церемония по връчване на наградите на турнира – Античен форум в Стария Несебър

Поздрави от страните – участници

Награждаване на победителите от индивидуалното състезание

Награждаване на учителите с принос към турнира

Връчване на наградите на кмета на община Несебър

Обявяване на математическите звезди на турнира – най-успешния състезател от всяка страна участничка

Връчване на купи и лаврови венци на победителите

Награди от партньорите

ВАЖНО!

Наградите на победителите в турнира се връчват единствено и само по време на церемонията на награждаването лично от лауреатите или след церемонията – от писмено упълномощени от тях лица (без нотариална заверка).

 

Документи за сваляне