Пролетен кръг + полуфинал

Уважаеми колеги,

От 23 до 31 март 2019 г. предстои ПРОЛЕТНИЯ  КРЪГ на „Математика без граници“.

В него могат да участват всички желаещи ученици. Kласирането и награждаването за пролетния кръг ще бъде извършено по същия начин, както есенния и зимния кръг.

От друга страна,

ПРОЛЕТНИЯТ КРЪГ

ще е полуфинал за училището–партньор. Резултатите от пролетния кръг ще бъдат използвани за определяне на Вашите представители във финала на турнира в гр. Несебър. 

След пролетния кръг всяко училище-партньор ще направи своето класиране за учениците на базата на резултатите им в трите кръга – есен, зима и пролет. Формулата за класиране може да е следната: сбора от точките от по-добрия резултат от Есен или Зима + удвоения резултат от пролетния кръг.

На основание класирането от полуфинала училищата ще могат да определят своите финалисти съобразно квотите, посочени в таблицата по-долу.

На 29 юни и 30 юни 2019 г. в Несебър на шестия финал на турнира „Математика без граници“ ще се състезават ученици от 20 страни, сред които е и България.

КВОТИ ЗА ФИНАЛА – 29 юни 2019 г., гр. Несебър

ВСЯКО БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ, в което се е провеждало състезанието, има квота за ИНДИВИДУАЛНИЯ ФИНАЛ  равна на 3% от средноаритметичния брой участници в трите кръга (таблица).

КВОТИ ЗА ОТБОРНОТО СЪСТЕЗАНИЕ на 30 юни 2019 г., гр. Несебър:

За ОТБОРНИЯ ФИНАЛ училището, в което се е провеждало състезанието, има право на ЕДИН отбор от клас, ако средноаритметичният брой участници от този клас в трите кръга е най-малко 30.

Таблица за определяне на индивидуалните квоти на училищата- финал 2019

Средноаритметичен брой участници  от

училище- партньор

(есен 2018 + зима 2019 + пролет 2019) : 3

Брой квоти за индивидуалния финал на 29 юни 2019 г.,

гр. Несебър

От 10 до 49 участници

1

От 50 до 83 участници

2

От 84 до 116 участници

3

От 117 до 149 участници

4

От 150 до 183 участници

5

От 184 до 216 участници

6

От 217 до 249 участници

7

От 250 до 283 участници

8

От 284 до 316 участници

9

От 317 до 349 участници

10

От 350 до 383 участници

11

Пояснение: Средноаритметичен брой участници е числото, което получим като сбора на участниците в трите кръга разделим на 3 и закръглим до цяло число.

Пример: Eсен – 30 участници, зима – 40, пролет – 100;

30 + 40 + 100 = 170,

170:3 = 56.

В трите кръга са участвали средноаритметично  56 участници.

ФИНАЛИСТИ, ИЗВЪН КВОТИТЕ на училището, са

носителите на златни медали от Финала на МБГ 2018. Те се класират за индивидуалния финала извън квотата на училището-участник, ако са участвали в два от трите кръга през 2018-2019.

+ 100 ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВОТИ ЗА БЪЛГАРСКИ УЧАСТНИЦИ за индивидуалния финал

На 20 април 2019 г. в гр. Стара Загора ще се проведе квалификация за разпределяне на квоти за индивидуалния финал, ИЗВЪН определените за училището квоти.

Ще бъдат разпределени 100 квоти, както следва:

Клас

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Допълнителни квоти, които ще се попълнят на 20 април  на квалификацията в гр. Стара Загора

(в съответствие с броя на участващите в кръговете по класове)

25

20

15

10

6

6

6

6

6

Квалификацията в Стара Загора ще се проведе по формàта на финала – 20  задачи за 60 минути.  Класирането ще се извърши за всеки клас поотделно само по резултатите от 20 април. Класираните до 25-то място за 1 клас, до 20 – то място за втори клас, до 15 – то място за трети клас,  до 10- то място за 4 клас, до 10- то място за пети клас, до 6- то място във всеки един от останалите групи  получават право за участие във финала, извън квотите на училището.

Право на участие  при определяне на допълнителните квоти имат носителите на поне 2 медала от дистанционните кръгове - есен, зима и пролет.

Такса за участие: 24 лв. (с включено ДДС). В платежното се посочва като основание: квалификация МБГ - …бр. от …..(име на училище, населено място).

Заявките за участие в квалификацията за допълнителните квоти, заедно със сканирано копие/снимка на платежното се подават чрез училищата до 10 април 2019 г. 

Разпределението по часове и класове ще бъде известно до 18 април 2019 г. Резултатите от квалификацията и местата  ще бъдат обявени на училищата до 30 април 2019 г.

ОБЩО КВОТИ ЗА БЪЛГАРИЯ

Общо квоти за България за Несебър 2019: не повече от 600 индивидуални участници и 200 отбора.

Квотите се заемат чрез заявка от училищата-партньори до 7 май  2019 г. - изпраща се заявка за участие по образец и  сканирано копие/снимка на платежното.

Индивидуален финал –  такса 48 лв. (с включено ДДС); Отборно състезание – такса 24 лв. (с включено ДДС) за всеки участник в отбора.