11 ноември 2019 г. - на електронната страница на турнира www.mathematicalmail.com се публикуват резултатите от есенния кръг

MATHEMATICS WITHOUT BORDERS 2019-2020
AUTUMN 2019
November 11, 2019 – The results from the Autumn Round will be published on the website of the tournament; 
By December 11, 2019 - The certificates for all participants and the medals for the winners will be sent by post.
МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦ 2019/2020 
ОСЕНЬ 2019
11 ноября 2019 года – Публикация итоговых результатов осеннего тура на сайте турнира;
11 декабря 2019 года – Высылка почтой сертификатов всем участникам и медалей призерам.
МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2019/2020 
ЕСЕН 2019
11 ноември 2019 г. - на електронната страница на турнира www.mathematicalmail.com се публикуват резултатите от есенния кръг.
До 11 декември 2019 г. -изпращане до училищата на сертификати за всички участници и медали за победителите.