„Математика без граници” - ЗИМА 2020

„Математика без граници” - ЗИМА 2020

Зимен кръг - от 27 януари до 10 февруари 2020 г.

До 25 януари 2020 г. - училищата изпращат заявка (по образец) за участие на най-малко 10 ученици по електронна поща на адрес: mwb@mathwithoutborders.bg.

Във всеки от кръговете може да се включват и нови участници- ученици и училища.

До 22 февруари 2020 г. - На електронната страница на турнира се публикуват резултатите от зимния кръг.

До 20 март 2020 г. – по пощата се изпращат сертификати за всички участници и медали за победителите.