Пролетен кръг 2020

Във връзка с обявеното извънредно положение в България Ви уведомяваме, че

пролетният кръг на турнира ще се проведе до 15 май (вместо от 23 март до 31 март).

Заявки ще приемаме  след края на извънредното положение. 

Веднага след изпращане на заявката ще получавате материалите за кръга.

Финалът на турнира се отлага.

Датите, които ще обсъждаме с участниците от чужбина са:

Август – 14, 15 и 16 август;

Септември - 4, 5, 6 и 7 септември.

В зависимост от ситуацията, можем да проявим гъвкавост по отношение на сроковете!

 

Екип на МБГ