ФИНАЛ 2020

СЕДМИЯТ  ФИНАЛ  МБГ2020

Обещаният финал на седмото издание на турнира Математика без граници е вече насрочен.

За съжаление ще проведем само  индивидуален финал. Планираме го за 16 и 17 август. Конкретното разпределение на класовете ще зависи от броя на участниците.

Право за участие в индивидуалното състезание имат:

  • всички златни медалисти от индивидуалния финал през 2019 г. в индивидуалното;
  • всички златни медалисти от  отборното състезание през 2019 г. (заради отложеното отборно състезание);
  • от квотите  на училището (3 % от средноаритметичния брой участници в двата кръга- есен 2019 г.и зима 2020 г.).

Срок за подаване на заявките и декларациите, чрез училищата: 30 юни 2020 г.

ПРОГРАМА

на финално състезание на 7-ия турнир „Математика без граници”
16 август– 17 август 2020 г., гр. Несебър

16  август 2020 г. - неделя
8:30 ч. - Откриване на турнира - северен вход на СУ „Любен Каравелов”, гр. Несебър, ул. „Любен Каравелов” №1

Откриването ще бъде символично – директорът на училището дава старт на седмия финал и участниците заемат местата си при спазване на мерките в условията на извънредна епидемчна обстановка.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА (уточнява се  на 10 юли 2020 г.)

16 август (неделя)

8:45 –9:15 ч. –Състезателите от групата …. клас заемат местата си
9:30 – 10:30 ч. – Индивидуално състезание за …..клас

10:30 – 11:00 ч.– Дезинфикциране и проветряване на  състезателните зали

 

11:00 –11: 30ч. –Състезателите от групата …. клас заемат местата си
11:30 – 12:30 ч. – Индивидуално състезание за …..клас

12:30 – 13:00 ч.– Дезинфикциране и проветряване на  състезателните зали, дезинфекция на тоалетните, и дръжките на вратите

13:00 –13:30 ч. –Състезателите от групата …. клас заемат местата си
13:30 – 14:30 ч. – Индивидуално състезание за …..клас

14:30 – 15:00 ч.– Дезинфикциране и проветряване на  състезателните зали

15:00 –15:30 ч. –Състезателите от групата …. клас заемат местата си
15:30 – 16:30 ч. – Индивидуално състезание за …..клас

16:30 – 17:00 ч.– Дезинфикциране и проветряване на  състезателните зали

 

17:00 –17:30 ч. –Състезателите от групата …. клас заемат местата си
17:30 – 18:30 ч. – Индивидуално състезание за …..клас

19:00 – 20:00 ч.– Дезинфикциране и проветряване на  състезателните

17  август (понеделник)
8:45 –9:15 ч. –Състезателите от групата …. клас заемат местата си
9:30 – 10:30 ч. – Индивидуално състезание за …..клас

10:30 – 11:00 ч.– Дезинфикциране и проветряване на  състезателните зали

11:00 –11: 30ч. –Състезателите от групата …. клас заемат местата си
11:30 – 12:30 ч. – Индивидуално състезание за …..клас

12:30 – 13:00 ч.– Дезинфикциране и проветряване на  състезателните зали,

17 август (понеделник)

17:00 ч. в двора на СУ „Любен Каравелов” 

закриване на турнира