За нас

Нашият екип

Любомир Любенов - учител по математика. Роден е на 6 март 1960 г.

Алия Ерболаева Искакова  - родена на 16 юли 1951 г. в гр. Алма Ата, казахка.

Галина Владимирова Белянска - родена на 12 юли 1950 г. в Алмати, рускиня.