Първични резултати от състезанието на 29 юни и ключове с верните отговори

Публикуваме първичните резултати от индивидуалното състезание по INDEX номера от сертификатите за участие и ключ за отговорите.

До 15:00 ч.  на 30 юни 2024 г. на електронен адрес final_mwb@abv.bg могат да се подават възражения относно резултата на участника.

Възражението трябва да съдържа

трите имена на участника, клас, идентификационен номер,

предмет на възражението

и имена на подателя на възражението – координатор, родител или участник.

Документи за сваляне