Регламент

МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ

РЕГЛАМЕНТ 2018 - 2019

 1. Турнирът е за ученици на възраст от 7 до 18 години, разпределени в 9 възрастови групи.

1 група – 1 клас

2 група – 2 клас

3 група – 3 клас

4 група – 4 клас

5 група – 5 клас

6 група – 6 клас

7 група – 7 клас

8 група – 8 клас

9 група – 9-12 клас

 1. Турнирът се провежда в 2 дистанционни кръга, полуфинал и финал в България.

Есенен кръг – през м. октомври

Зимен кръг – през м. януари/февруари

Пролетен кръг и Полуфинал – през м. март

Финал – края на м. юни/началото на м. юли

 1. Всеки кръг от турнира се провежда чрез тест за всяка група/клас с продължителност за решаването му 60 минути. Тестът се състои от 20 задачи със свободен отговор.
 1. Училището участник подава заявка за участие не по-късно от 3 дни преди началото на всеки  дистанционен кръг на турнира и на двата електронни адреса: mwb_bg@mathematicalmail.com и  mwb_6@abv.bg Минималният брой участници от училище е 10.  
 1. Преди всеки дистанционен кръг организаторите изпращат на електронен адрес, посочен в заявката за участие тестовете за всеки клас/група, ключ с верните отговори, талон за отговори и образец на протокол с резултатите на участниците.
 1. Училището участник определя удобен за тях ден и час от посочения в графика период за всеки кръг и провежда състезанието, като осигурява атмосфера на честна и справедлива надпревара.

Проверката се осъществява от комисии в училищата, в които се провежда състезанието.

За резултатите се попълва протокол (по образец), с който задължително се запознават участниците и родителите им. При необходимост се извършват корекции в изписването на данните на участниците. Организаторите не носят отговорност за грешки в изписването на имената на състезателите. Не се допуска повторно отпечатване и изпращане на сертификати.

След контролната проверка протоколът се изпраща на двата електронни адреса: mwb_bg@mathematicalmail.com и mwb_6@abv.bg най-късно до 3 дни след провеждане на състезанието.

За всички въпроси, свързани с организацията и провеждането на състезанието, родителите и учениците се обръщат единствено и само към училищните координатори.

Училищата, в които се провежда състезанието, съхраняват талоните с отговори до провеждането на финалния етап на турнира.

 1. Класирането за всеки кръг е отделно и се извършва по класове/възрастови групи.

Класирането се извършва по брой решени задачи (точки).

При равен брой точки по-напред в класирането е този ученик, който е изразходвал по-малко време за решаването на задачите.

Класирането се публикува на интернет страницата на турнира www.mathematicalmail.com не по-късно от 10 дни след получаване на последните протоколи с резултати.

След обявяване на резултатите всеки участник получава условията на задачите. Задачите не се публикуват на сайта на турнира.

 1. Наградите във всяко дистанционно състезание са златен, сребърен и бронзов медал и сертификати за всички участници. Наградите се изпращат на посочения адрес на училището до 30 дни от провеждането на всеки от предварителните кръгове. Броят на учениците, които получават медали във всеки от кръговете, е до 30 % от броя на участниците.  За всеки клас участниците се подреждат по точки  от най-големия брой към най-малкия брой  точки. Първите  5 % (от общия брой на участниците за всеки клас от всички участващи училища)  в класирането  получават златен медал, следващите  10 % - сребърен, следващите  15 % - бронзов медал.

ПРОЛЕТЕН КРЪГ и ПОЛУФИНАЛ

 1. Носителите на поне един медал се  класират в полуфиналния кръг. Условията, мястото и редът за провеждане на полуфинала се оповестява от организаторите след зимния кръг на турнира.  (за 2018 - 2019:  От 23 до 31 март 2019 г. предстои ПРОЛЕТНИЯ  КРЪГ на „Математика без граници“. В него могат да участват всички желаещи ученици. Kласирането и награждаването за пролетния кръг ще бъде извършено по същия начин, както есенния и зимния кръг. От друга страна, ПРОЛЕТНИЯТ КРЪГ ще е полуфинал за училището–партньор. Резултатите от пролетния кръг ще бъдат използвани за определяне на Вашите представители във финала на турнира в гр. Несебър.  След пролетния кръг всяко училище-партньор ще направи своето класиране за учениците на базата на резултатите им в трите кръга – есен, зима и пролет. Формулата за класиране може да е следната: сбора от точките от по-добрия резултат от Есен или Зима + удвоения резултат от пролетния кръг. На основание класирането от полуфинала училищата ще могат да определят своите финалисти съобразно квотите, посочени в таблицата по-долу. На 20 април 2019 г. в гр. Стара Загора ще се проведе квалификация за разпределяне на квоти за индивидуалния финал, ИЗВЪН определените за училището квоти.)

   

 

ФИНАЛЕН КРЪГ

 1. Финалът се провежда под формата на индивидуално и отборно състезание.

Пътуването и пребиваването в гр. Несебър за финала на турнира на учениците, получилите право за участие във финалното състезание и на техните учители и/или родители е за сметка на участниците или на училището, което представляват.

 1.  За всеки клас участниците във финала се  подреждат по точки  от най-големия брой към най-малкия брой  точки. Първите  10 % (от общия брой на участниците за всеки клас)  в класирането  получават златен медал, следващите  15 % - сребърен, следващите  20 % - бронзов медал.
 2. Класирането за купите „Математика без граници” се определя на базата на  сбора от двата най-добри резултата от трите предварителни кръга и утроения резултат от финалното състезание. В класирането участват до 3-ма представители на всяка страна, получили най-добър резултат във финала.
 3. Специални награди и титлата „Математическа звезда на Турнира” получават по един участник от всяка държава, представили се най-успешно през всички етапи на турнира.
 1. Кметът на община Несебър, патрон на турнира, връчва наградите на най-успешно представилия се участник в турнира и награда за партньорство на представител на училище/държава.
 1. Организаторите на турнира връчват награди на координаторите от училища/държави с най-голям принос за популяризирането на турнира.
 1. Наградите от финала се получават от победителите единствено по време на церемонията по награждаване или непосредствено след церемонията - от упълномощени от победителите лица. Единствено сертификатите, удостоверяващи наградите,  се изпращат по пощата до училищата  на победителите.

 

 

 

Документи за сваляне