Документи за сваляне

  МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ

РЕГЛАМЕНТ 2020 - 2021

 1. Турнирът е за ученици на възраст от 7 до 18 години, разпределени в 9 възрастови групи.

1 група – 1 клас

2 група – 2 клас

3 група – 3 клас

4 група – 4 клас

5 група – 5 клас

6 група – 6 клас

7 група – 7 клас

8 група – 8 клас

9 група – 9-12 клас

 

 1. Турнирът се провежда в 3 дистанционни кръга и финал в България.

 

 1. Всеки кръг от турнира се провежда чрез тест за всяка група с продължителност за решаването му 60 минути. Тестът се състои от 20 задачи със свободен отговор.
 1. Училището участник изпраща заявка по образец за всеки кръг по предварително обявен график. Минималният брой участници от училище е 10.  
 1. Преди всеки дистанционен кръг организаторите изпращат на електронен адрес, посочен в заявката за участие тестовете за всеки клас/група, ключ с верните отговори, талон за отговори и образец на протокол с резултатите на участниците.
 1. Училището участник определя удобен за тях ден и час от посочения в графика период за всеки кръг и провежда състезанието, като осигурява атмосфера на честна и справедлива надпревара.

Проверката се осъществява от комисии в училищата, в които се провежда състезанието.

За резултатите се попълва протокол (по образец), с който задължително се запознават участниците и родителите им. При необходимост се извършват корекции в изписването на данните на участниците. Организаторите не носят отговорност за грешки в изписването на имената (име и фамилия) на състезателите. Не се допуска повторно отпечатване и изпращане на сертификати.

След контролната проверка протоколът се изпраща най-късно до 3 дни след провеждане на състезанието. Заедно с протокола се изпраща сканирано копие на банковия документ. Фактури се издават при поискване не по-късно от 5 дни след извършеното заплащане на участието за всеки кръг поотделно.

За всички въпроси, свързани с организацията и провеждането на състезанието, родителите и учениците се обръщат единствено и само към училищните координатори.

Училищата, в които се провежда състезанието, съхраняват талоните с отговори до приключване на финалния етап на турнира.

 1. Класирането за всеки кръг е отделно и се извършва по класове/възрастови групи.

Класирането се извършва по точки. При равен брой точки по-напред в класирането е този ученик, който е изразходвал по-малко време за решаването на задачите.

Класирането се публикува на интернет страницата на турнира не по-късно от 10 дни след получаване на последните протоколи с резултати.

След обявяване на резултатите всеки участник получава условията на задачите. Задачите не се публикуват на сайта на турнира.

 

 1. Наградите във всяко дистанционно състезание са златен, сребърен и бронзов медал и сертификати за всички участници.

Наградите се изпращат на посочения адрес на училището до 30 дни от провеждането на всеки от предварителните кръгове.

За всеки клас и всеки кръг участниците се подреждат по точки от най-големия към най-малкия брой точки. Първите 5% (от общия брой на участниците от всички училища за всеки клас) в класирането получават златен медал, следващите 10% - сребърен, следващите 15% - бронзов медал.

СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВОТИ ЗА ФИНАЛА

 1. Носителите на поне два медала се допускат до участие в състезание за разпределяне на квоти за индивидуалния финал, ИЗВЪН определените за училището квоти.

ФИНАЛЕН КРЪГ

 1. Финалът се провежда под формата на индивидуално и отборно състезание.

Пътуването и пребиваването в гр. Несебър за финала на турнира на учениците, получилите право за участие във финалното състезание и на техните учители и/или родители е за сметка на участниците или на училището, което представляват.

Право на участие в индивидуалния финал имат:

 •  до 3% от броя на участвалите и в трите кръга на турнира представители на училищата, в които са се провеждали и трите кръга за съответната година;
 • Извън квотата на училището - златните медалисти от индивидуалния финала през предходната година, ако са участвали и в трите кръга на турнира през следващата година;
 • Не се се допускат изключения от общото правило за центровете, където се състезават деца от различни училища.

 

Право на участие в отборното състезание имат:

 • Отборите на училищата - златни медалисти от финала през предходната година, ако членовете им са участвали и в трите кръга на турнира през следващата година;
 • училището, в което се е провеждало състезанието, има право на ЕДИН отбор от клас, ако средноаритметичният брой участници от този клас в трите кръга е най-малко 30.

      11. За всеки клас участниците във финала се подреждат по точки от най-големия към най-малкия брой точки. Първите 5 % (от общия брой на участниците за всеки клас) в класирането получават златен медал, следващите 15 % - сребърен, следващите 20 % - бронзов медал.

 1. Класирането за купите „Математика без граници” се определя на базата на  сбора от двата най-добри резултата от трите предварителни кръга и утроения резултат от финалното състезание. В класирането участват до 3-ма представители на всяка страна, получили най-добър резултат във финала.
 1. Специални награди и титлата „Математическа звезда на Турнира” получават по един участник от всяка държава, представили се най-успешно през всички етапи на турнира.
 1. Кметът на община Несебър, патрон на турнира, връчва наградите на най-успешно представилия се участник в турнира и награда за партньорство на представител на училище/държава.
 1. Организаторите на турнира връчват награди на координаторите от училища/държави с най-голям принос за популяризирането на турнира.
 1. Наградите от финала се получават от победителите единствено по време на церемонията по награждаване или непосредствено след церемонията - от упълномощени от победителите лица. Единствено сертификатите, удостоверяващи наградите, се изпращат по пощата до училищата на победителите.