„Математика без граници” - ЗИМА 2020

Уважаеми родители,

Уважаеми участници в зимния кръг на турнира „Математика без граници“,

Приключва зимния кръг на турнира.

Предстои обработка на протоколите .

Резултатите ще бъдат обявени на 22 февруари 2020 г.

Съгласно указанията, изпратени до училищата  - партньори, и регламента на турнира:

●  условията на задачите и черновите на учениците се съхраняват до 28.02.2020 г. и след това се раздават на учениците, които са участвали в него.

● Всяка задача се оценява с 2 точки за пълен отговор; 1 точка – ако отговорите са 2 или повече, а са посочени по-малко, или ако освен верният отговор е посочен и друг - грешен; 0 точки – за грешен отговор или липса на отговор. Максимален сбор от точки: 40.

●координаторите от училищата – партньори запознават участниците с точките им и начина на изписване на имената им на латиница

● За всеки клас и всеки кръг участниците се подреждат по точки от най-големия към най-малкия брой точки. Първите 5% (от общия брой на участниците от всички училища за всеки клас) в класирането получават златен медал, следващите 10% - сребърен, следващите 15% - бронзов медал.

  •  Съгласно декларациите за обработване на лични  на електронната страница на турнира ще публикуваме  само  имената, града, класа и наградата

● Съгласно регламента на турнира всички въпроси, свързани с организацията и провеждането на състезанието, родителите и учениците се отправят единствено и само към училищните координатори.

Уважаеми родители,

Уважаеми участници в зимния кръг на турнира „Математика без граници“,

Радваме се, че сте част от турнира и се надявамедаучаствате и в следващия кръг при спазване нарегламента на турнира и след направен информиран избор.