Корекции в имена на участници от България от есенния кръг 2020

Уважаеми приятели на математиката,

След приключването на всеки от кръговете на турнира  Математика без граници обявяваме резултатите на електронната страница на турнира.

Корекции на неточности в имената на участниците  се извършат преди отпечатване на сертификатите за всеки кръг. При открито несъответствие в имената следва да се уведоми училищния организатор, за да се извърши навременна корекция.

В прикачения файл са корекции в имената на 4-ма от участниците в есенния кръг - 2020.

Резултатите от зимния кръг 2021 ще обявим на  25 февруари 2021 г.

При открити несъответствия в протоколите, следва в  срок до 28 февруари 2021 година:

  • да уведомите училищния координатор, който да направи съответните корекции в училищния протокол;
  • училищният координатор уведомява за допуснатата неточност;
  • организаторите на турнира извършват корекция, след изтичане на срока за корекции отпечатват сертификатите

Наградите от зимния кръг се изпращат до 20 март 2021 г. чрез „Български пощи“ до училищата и центровете, които го организират.

Напомняме, че:

  • След получаването на медалите и сертификатите координаторите от училищата извършват проверка за наличност на сертификати и медали и при липса на сертификат или медал уведомяват по електронната поща организаторите на турнира.

Бъдете здрави!

Документи за сваляне