Пролетен кръг - 2021

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ, КОЛЕГИ И РОДИТЕЛИ,
Ето календара на дейностите за пролетния кръг:

12 - 22 април 2021 г.: провеждане (с готовност за корекция на срока)
30 април 2021 г. – Публикуване на резултатите от кръга.
20 май 2021 г. – чрез „Български пощи” се изпращат сертификати за всички участници и медали за победителите.

10 май 2021 г.  обявяване на детайли по провеждане на финал 2021.    
Провеждане на състезанието:

Всеки участник получава условията на задачите и лист за отговори. В пролетния кръг и учениците от 1. клас записват отговорите в листа за отговори.
Участниците отварят теста след като се запознаят с указанието за работа и квесторът запише начален и краен час на състезанието.

За улеснение на по-малките ученици указанието се чете от квестора.
Времето за работа за всички участници е не повече от 60 минути.
Резултати:
Проверка и оценка на резултатите –
Всяка задача се оценява с 2 точки за пълен отговор; 1 точка – ако отговорите са 2 или повече, а са посочени по-малко, или ако освен верният отговор е посочен и друг - грешен; 0 точки – за грешен отговор или липса на отговор.
Максимален сбор от точки: 40.
До  30 април 2021 г. - На електронната страница на турнира се публикуват резултатите от пролетния  кръг.
До 20 май 2021 г. – чрез „Български пощи” се изпращат сертификати за всички участници и медали за победителите.

До 10 май 2021 г.  ще съобщим подробности за провеждане на финал 2021.

Очаква се той да е в края на месец юли или началото на месец август 2021 г. в Несебър.   
Напомняме, че:
•    След получаването на медалите и сертификатите координаторите от училищата извършват проверка за наличност на сертификати и медали и при липса на сертификат или медал уведомяват по електронната поща организаторите на турнира.

ЖЕЛАЕМ  УСПЕХ  НА  ВСИЧКИ  ОРГАНИЗАТОРИ  И  УЧАСТНИЦИ!
БЪДЕТЕ  ЗДРАВИ!

Предстои провеждането на квалификационните кръгове на откритото първенство на Азия по математика – AIMO (за ученици от 1 до 12 клас) и на Тайванската математическа олимпиада – WMI (за ученици от 1 до 12 клас). Двете състезания ще се проведат на 25 април 2021 г. в Стара Загора.

За да получат детайли по организацията и регистрационна форма, участниците/родителите им изпращат писмо на адрес: asia2020@abv.bg в срок до 15 април 2021 г.