Финал Математика без граници

Финалът на 8-то издание на турнира Математика без граници ще се проведе на 6, 7 и 8 август 2021 г.

Право за участие в индивидуалното състезание имат:

  • всички 60 златни медалисти от финала през 2020 г., ако са участвали в дистанционните кръгове есен 2020, зима и пролет 2021 г.;
  • определените от училището в съответствие с квотата от 4 % от средноаритметичния брой участници в трите кръга;
  • получилите право за участие от полуфинала.

Срок за подаване на заявки за участие в полуфинала 3 юни 2021 г., полуфиналът е в Стара Загора на 12 юни 2021 г.

Срок за подаване на заявките за участие във финала: до 15 юни 2021 г.

Заявките съдържат информация, която  се обобщава от училищните координатори - сбор на двата най-добра резултата от трите дистанционни кръга. Препоръчително е те да се подават от училищните координатори. 

Подробности за участието в полуфинала и финала можете да получите от училищните координатори.

 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА на финално състезание на 8-ия турнир„Математика без граници” 
6 август– 8 август 2020 г., гр. Несебър

Петък, 6 август 2021 г.

8:30 ч. - Откриване на турнира - южен вход на СУ „Любен Каравелов”, гр. Несебър, ул. „Иван Вазов”

8:45 – 18:30 ч.  – Индивидуално състезание

Събота, 7 август 2021 г.

  • Обявяване на резултатите на електронната страница на турнира по идентификационните номера, обозначени на сертификатите за участие.
  • Разглеждане на контестации, подадени по електронна поща и отговори до подателите
  • Изготвяне на окончателно класиране в инвидивуалното състезание и публикуването му, обявяване на носителите на купи и звездите на турнира.

Неделя, 8 август 2021 г.

Награждаване, закриване на турнира (началните часовете ще се уточнят с окончателната програма, която ще публикуваме на 20 юли 2021 г.)