Деветият финал - примерна програма

ПРИМЕРНА ПРОГРАМА на деветия финал на турнира "Математика без граници"

До 30 април 2022 г. - заявки за участие в полуфинала за определяне на допълнителни 110 квоти за български участници

15 май 2022 г. - полуфинал България

18 май 2022 г. - изпращане до училищата на резултатите от полуфинала

До 27 май 2022 г.  - училищата подават заявки за всички свои участници във финала:

  • участниците съобразно квотите
  • златните медалисти от индивидуалния финал 2021 г.
  • класираните от полуфинала
  • отборите

До 20  юни 2022 г. училищата могат да заменят участници във финала от квотите си, но от същия клас, от който е заменения участник.

На 20 юни 2022 г.  На електронната страница на турнира се публикуват списъци с участниците във финала, разпределението по часове и класове и детайлизиране на програмата.

1 юли 2022 г. 13:00 ч. – 18:00 ч. Регистрация на участниците и техническа конференция за координатори

2 юли 2022 г. Индивидуално състезание (декларации за обработка на данни се приемат от квесторите в деня на състезанието)

3 юли 2022 г. Отборно състезание – Математическа щафета

4 юли 2022 г.  Награждаване на победителите в отборното състезание

5 юли 2022 г. Церемония по награждаване на победителите в индивидуалното състезание и носители на купи – античен форум в Стария Несебър

(наградите се получават срещу талон с написано име и вид на наградата; наградата може да се получи и от упълномощено лице след церемонията)

Пояснение:

В декларацията за информирано съгласие от родителите на участниците е записано, че:

„- запознати сме, че към училищните организатори се отправят всички въпроси, свързани с организацията на турнира – получаване на информация за резултатите, условията на задачи, награди, правилно изписване на имената с латински букви, участието във финала и полуфинала;

- запознати сме, че училищата и образователните центрове определят своите финалисти в рамките на квотата от 4% от средноаритметичния брой на участниците в трите кръга на турнира;

- запознати сме, че ако детето ни няма златен медал от финала в Несебър 2021 или не получи място във финала от квотата на училището, при спечелени поне 2 медала в трите кръга може да участва в полуфинала, където се определят допълнително още до 25 финалисти от всеки клас;

- запознати сме, че наградите за победителите във финала се получават единствено или по време на церемонията или след нея от упълномощени лица срещу попълнен талон, който всеки участник получава в състезателния ден;

- информирани сме, че постигнатите резултати от кръговете и финала се удостоверяват единствено и само със сертификатите, които участниците получават.“