ПРОГРАМА на финално състезание на 9-ия турнир „Математика без граници”

На 20 юни 2022 г. На електронната страница на турнира ще публикуваме  списъците с участниците във финала, разпределението по часове и класове

ПРОГРАМА

на финално състезание на 9-ия турнир „Математика без граници”

2 юли 2022 г.

8:30 ч. - Откриване на турнира – южен вход на СУ „Любен Каравелов”, от ул. „Иван Вазов“, гр. Несебър

9:00 – 10:00 ч. – Индивидуално състезание за 4 и 9-12 клас

10:30 – 11:30 ч. – Индивидуално състезание за 3 и 5 клас

12:00 – 13:00 ч. – Индивидуално състезание за 2 и 6 клас

13:30 – 14:30 ч. – Индивидуално състезание за 1, 7 и 8 клас

Участниците влизат в сградата на училището през южния двор, откъм ул. Иван Вазов – срещу Здравната къща, а излизат от северния вход, ул. Любен Каравелов № 1.

3 юли 2022 г.

09:00 – 09:40 ч. - Отборно състезание за 2, 5 и 9-12 клас

10:00 – 10:40 ч. - Отборно състезание за 3, 6, 7 и 8 клас

11:00 – 11:40 ч. - Отборно състезание за 1 и 4 клас

12:00 – 13:30 ч. – Финал на втория турнир за решаване на алгебрични уравнения Лодовико Ферари

12:00 ч. – Публикуване на отговорите на задачите за индивидуалното състезание и получените от състезателите точки по Index номерата им от сертификатите за участие (а не по имена), както и скалата за определяне на медалите.

Не по-късно от 15 часа на 3 юли, при несъгласие с резултата, се изпраща възражение на електронен адрес final_mwb@abv.bg. Възражението трябва да съдържа трите имена на участника, класа и предмета на възражението.

4 юли 2022 г.

12:00 ч. – Публикуване на побeдителите в отборното състезание

20:00 ч. - Награждаване на победителите в отборното състезание и турнира по решаване на алгебрични уравнения – в южния двор на СУ „Любен Каравелов”, гр. Несебър

5 юли 2022 г.

9:00 ч. - Церемония по награждаване – Античен театър в Стария Несебър. Поздрави от страните участници. Награждаване на победителите от индивидуалното състезание. Награждаване на учителите с принос към турнира. Връчване на наградите на кмета на община Несебър. Обявяване на математическите звезди на турнира – най-успешните състезатели от всяка страна участничка. Връчване на купа и една българска роза на победителите. Награди от партньорите.