Деветият финал в снимки

Добър ден, море безбрежно,

мое детство синьо!

Мои прекрасни

изгреви ясни,

добър ден!

Документи за сваляне