Клуб МТ

Кръг 2

Публикуваме  първите две теми от клуб „Математически таланти“ за всеки от класовете  от 2. до 8. - 10. 

Какви са нашите очаквания?

В  срок до 30 октомври 2022 г. да ни изпратите:

  • отговори и по възможност решения на задачите за самостоятелна работа;
  • бележки по условията на задачите;

Оформлението на листовете да е в следния вид:

Име на детето, клас, училище, населено място

(данните ще се използват за издаване на сертификат за   участие)

№ на задачата

Отговор

Решение

Резултати от кръга

След проверка на представените отговори и решения ще получите резултата от проверка. За всяка задача всеки правилен отговор на задачите се оценява с 2 точки, ако отговорът е непълен – с 1 точка, ако отговорът е грешен или не е посочен – 0 точки.

Адреси за изпращане на отговори и решения:

За 2. класtalanti_2@abv.bg

За 3. класtalanti_3@abv.bg

За 4. клас talanti_4@abv.bg

За 5. класtalanti_5@abv.bg

За 6. класtalanti_6@abv.bg

За 7. класtalanti_7@abv.bg

За 8. - 10. класtalanti_8@abv.bg

Успех!

Документи за сваляне