Разпределение по стаи и начални часове - полуфинал 2023 г.

Уважаеми колеги,

Уважаеми родители,

Уважаеми участници,

В прикачения файл е списъкът на участниците в полуфинала, който ще се проведе на 29 април 2023 г. (събота) в ГПЧЕ „Ромен Ролан“ (ЕЗИКОВАТА ГИМНАЗИЯ), гр. Стара Загора, ул. „Цар Иван Шишман“ 62.

Училището се намира на кръстовището на ул. „Цар Иван Шишман“ и ул. „Ген. Столетов“.

ВАЖНО!

Участниците започват да влизат за състезанието 20 минути преди началния час от южния вход (двора на училището) от ул. Цар Иван Шишман.

Всеки участник влиза в училището с обозначителна табелка (бадж) с написани ИМЕНА, КЛАС, НАЧАЛЕН ЧАС, НОМЕР НА СТАЯТА. 

Име на участника

Клас …

Начален час ... Стая № …

29 април 2023 г.

Баджовете се изготвят от участниците или родителите им.

При влизане/излизане в/от училището участниците ще бъдат упътени до стаите/изхода от наши сътрудници.

ВАЖНО за родителите/учителите!

Молим родителите да се оттеглят към двора на училището, пред входа да останат само участниците, и то не по-рано от 20 минути преди началния час.

Участниците от 1, 2 и 3 клас ще бъдат изведени от сградата от квесторите 60 минути след началото на състезанието, независимо за колко минути са приключили работата си. Молим родителите да ги посрещнат на двора на училището, като застанат срещу табелките с номерата на стаите, залепени на колонните по протежение на сградата (започват от средата на колонадата в посока към басейна).

Учениците от 4 до 12 клас могат да напуснат сградата след приключване на работата си, като ще бъдат упътени към изхода от асистентите ни.

Позволено е учениците да имат телефони или други средства за връзка с родителите, които, разбира се, не могат да ползват по време на състезанието.

Всеки ученик ще напусне състезателната зала с копие от листа за отговори и в края на състезателния ден, след 19:00 ч., ще може да видите ключа за отговори и да пресметнете  точките на Вашето дете.

Имената на класираните ученици за участие във финала на турнира „Математика без граници“ ще бъдат публикувани на сайта на 5 май 2023 г.

ЖЕЛАЕМ УСПЕХ НА ВСИЧКИ!

Адресът на училището е:

ГПЧЕ „Ромен Ролан“, ул. „Цар Иван Шишман“ 62, гр. Стара Загора.

Училището се намира на кръстовището на ул. „Цар Иван Шишман“ и ул. „Ген. Столетов“.

Документи за сваляне