„Математика без граници" 2023/2024 г.

11-то издание на турнира „Математика без граници“ ще се проведе в два предварителни училищни кръга, полуфинал и финал, както следва

Първи кръг – от 20 по 30  октомври 2023 г.

Втори кръг – от 1 до 10 февруари 2024 г.

Полуфинал – 13-14  април 2024 г.

Финал гр.  Несебър, България – от 28 юни до 2 юли  2024 г.

Обръщаме внимание, че  регламентът на турнира е детайлизиран и е публикуван  и на електронните страници на турнира и в списание „Образование без граници“.

Успех!

 

АКО ВЪВ ВАШЕТО УЧИЛИЩЕ НЕ СЕ ПРОВЕЖДА ТУРНИРА МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ

можете да се запишете  за  участие в  един от следните центрове

АКО ВЪВ ВАШЕТО УЧИЛИЩЕ НЕ СЕ ПРОВЕЖДА ТУРНИРА

МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ

можете да се запишете  за  участие в  един от следните центрове

ГР. ВАРНА - Материка, срок за записване до 18.10, office@materika.net

ГР. ВАРНА  учебен център Ребус, Срок за записване за участие: от 9.10. до 20.10.2023, Електронен адрес: rebusvarna@abv.bg, 

ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО - ЧПГ "АК - Аркус" ЕООД, гр. Велико Търново , срок за записване : 20.10.2023г., e-mail: imincheva@ac-arcus.eu

ГР. ДИМИТРОВГРАД :Организатор - СМБ - Димитровград, smb.dimitrovgrad@gmail.com

ГР. ПЛОВДИВ - Образователен център Авигея, Срок за записване: 19.10.2023

e-mail: mail@avigea.net

ГР. ПЛОВДИВ - Математическа Занималня Пловдив - тел: 0897808020, vaniapal4ina@yahoo.com

ГР. РУСЕ - Математическа школа "Логаритъм", адрес: гр. Русе, бул. Скобелев 46, email: logarithm.ruse@gmail.com;

 

ГР. COФИЯ – образователен център „Моливия“, телефон за връзка
0899821457, e-mail: moliviya@abv.bg

ГР. COФИЯ, Център за работа с деца, ж. к. Младост 2, ул. "Св. Киприян", бл. 257, e-mail: pepa_krumova@abv.bg

ГР. COФИЯ, Материка - София , дата на провеждане 22.10, срок за записване до 18.10, lozenetz@materika.net

ГР. СТАРА ЗАГОРА   - Образователен Монтесори център, заявки  до 14.10.2023

e-mail: emc.math@yahoo.comvenelina.dimova8@gmail.com

ГР. ШУМЕН - школа А и Б, ул. "Христо Ботев"13 срок за записване 20.10.2023  за контакти: електронна поща: zvezga_g@yahoo.com