Алия Ерболаевна Искакова

Алия Ерболаева Искакова е родена на 16 юли 1951 г. в гр. Алма Ата, казахка

Има висше педагогическо образование  специалност – математика, магистър е по бизнес - администрация

От 1973 г. до 1993 г. е преподавател в катедрата по висша математика в Казахския политехнически институт „ В. И.Ленин“ – катедра „Висша математика“.

Била е аспирант в катедрата по педагогика на Казахския държавен университет „С. М. Киров“

От 1994 г. до 2001 г. е директор по образователните програми на Малката Академия на Република Казахстан.

От 2001 г. до 2004 г. участва в обучение за магистър по програмата USAID – EDNET (гр. Алма Ата)

От 2004 г. до 2010 г. е ръководител на филиала на Републиканския научно – практически център „Дарын“ за работа с даровити деца на Министерството на образованието и науката на Република Казахстан.

От 2011 г. е директор на научно - образователния център «Innovation“.