Клуб "Математически таланти" за ученици в първи и втори клас

КЛУБ „МАТЕМАТИЧЕСКИ ТАЛАНТИ“ ЗА 1. КЛАС

сесия март 2024 – май 2024 г.

Период на провеждане:  25. 03.2024 – 31.05.2024 г.

Заявки се приемат до 30.03.2024 г. на електронен адрес за 1. клас - talanti_1@abv.bg

Заявки се приемат до 30.03.2024 г. на електронен адрес за 2. клас - talanti_2@abv.bg

Заявката съдържа  трите имена, клас, населено място, училище (по образец)

Такса за участие: 60 лева, заплаща се след получаването на втората тема по банкова

В клуба могат да участват ученици, които от 1. и 2. клас, които

 • изразят желание, изпратено по електронна поща;
 • попълнят декларация за обработване на лични данни;
 • след получаването на тема 2 заплатят участието си, ако пожелаят да продължат участието си; заплащането се извършва единствено и само по чрез посочената банкова сметка, след получаване на задачите от тема 2. (не дължат такса, записалите се, но не продължили участието си в клуба след тема 1)

Участието в клуба се осъществява в 5 дистанционни кръга и финално състезание (в Стара Загора, проект):

За всеки клас, за всеки кръг, участниците получават по електронна поща:

 • тема с решени задачи;
 • 5 задачи за самостоятелна работа.

Организаторите:

 • Изпращат на участниците темите и задачите за самостоятелна работа;
 • оценяват решенията: присъждат 2 точки за вярно решение и верен отговор; 1 точка – за непълно решение или отговор; 0 точки - за грешно решение или нерешена задача;
 • изпращат на участниците резултатите от кръга;
 • изпращат решения на задачите от предходния кръг.

Участниците:

Решават задачите за самостоятелна работа и в посочения срок изпращат по определената електронна поща за всеки от класовете:

 • решенията на задачите за самостоятелна работа;
 • бележки по темата и по задачите за самостоятелна работа, както и по решенията им.

След приключване на всичките кръгове всеки участник получава електронен сертификат за участие.

При възможност се организира финал за учениците, които са получили повече от 60 точки в дистанционните кръгове. Точките от дистанционните кръгове се използват само за допускане до финала. За участие във финала се заплаща такса за участие, различна от таксата за участие в дистанционните кръгове. Във финала участниците от всеки клас се подреждат по точки от най-големия към най-малкия брой точки, получени върху финалните 5 задачи и допълнителна задача - ребус. При равен брой точки се вземат предвид решенията на задачите. Първите трима в класирането в класирането получават златен медал и сертификат. Следващите ги трима участници, получили сребърен медали сертификат. Следващите четирима участници във финала получават бронзов медал и сертификат.Всички участници, които не са получили медал, получават сертификат за участие във финала.