Галина Владимирова Белянска

Галина Владимирова Белянска е родена на 12 юли 1950 г. в Алмати, рускиня.

През 1972 г. завършва механико- математическия факултет на Казахския държавен университет „С. М. Киров“.

Работила е в Института по математика и механика на Казахската академия на науките и на обществени начала с деца в системата на Малката академия на науките (МАН).

От 1983 г.  до 2006 г.  е била завеждаща на математическата лаборатория на Републиканския дворец на учениците. (От 2004 г. - Републикански учебно-методически център за допълнително образование).

Била е член на журито на всесъюзните олимпиади (1981 г., 1992 г.), на републиканските и областните олимпиади (1991 г., 1998 г.), организатор Алматинската секция на международния турнир на градовете по математика (от 1986 г.) и по физика (1996 г. - 1998 г.).

Ръководител на отбора на Казахстан за международния турнир по математика, информатика и математическа лингвистика „Дружба“ (1987 г., 1988 г. , 1990 г.), на международните конференции на Турнира на градовете в Естония и Русия, организатор  е на международния турнир „Дружба“ в Алма-Ата (1989 г.).

През юни 2004 г.  със заповед на Министерството на образованието на Казахстан е ръководила подготовката на националния отбор на Казахстан за международната олимпиада по математика в Гърция.

От 2007 г. работи в Алматинския център на младите таланти (през 2010 г. е преименуван на Дом на учениците № 8).

Автор е на методически препоръки, издадени от сдружение „Знание“ (1983 г.), Омския държавен университет (Омск, 1992, 1993 г.), Републиканския дворец на учениците (1999 г.), РУМЦ ДО (2004 г. – 2006 г.), „Дарын“ (2009 г.). Участвала е на Втората всесоюзна конференция „Диференциация в преподаването на математиката" (1991 г.), в републиканския семинар за ръководители НОУ и МАН (1997 г.), на Третата международна научно-методическа конференция „Математическо моделиране и информационните технологии в образованието и науката“ (Алмати, 2005).

От 2008 г. до 2011 г. е председател на жюрито на републиканския математически конкурс „Бастау“ за ученици от 2 до 4 клас.

През 2010 г.  е разработила програмата „Олимпийска стълбица“ за ученици от 5. до 8. клас.

През 1995 г. е наградена със значката „Отличник на образованието на Република Казахстан“.