Контакти

Участието в турнира се осъществява чрез училищата, които организират състезанието единствено за своите ученици.

С тях се сключва договор за партньорство.

За да участват в турнира училищата следва да изпратят на пощенски адрес 6000, Стара Загора, пк 288, писмено изявено желание за участие в турнира, в което посочват името на училището, пощенския адрес и данни за координатора. 

Участниците (родителите на участниците) с въпроси свързани по участието и провеждането на турнира се обръщат към училището, в което учат (в което учи детето им) .

Пощенски адрес:

пк 288, Централна поща, Стара Загора, 6000

Mathematical Mail on Facebook