Стара Загора търси

Уважаеми родители,

Уважаеми колеги,

Уважаеми деца,

В рамките на  събитието „Стара Загора търси математически таланти“  ще проведем два  състезателни кръга и за ученици от подготвителен клас до 7 клас.

В тях могат да участват всички желаещи, независимо дали са участвали в подготовката.

КАЛЕНДАР

До 30.11. 2022 г. Изпращане на електронен адрес заявка за участие + бордеро за заплатена такса по посочената по-долу банкова сметка + декларация

4 декември 2022 г. (неделя)  от 10 до 14 часа

Първи кръг

ПГ по компютърни науки и математически анализи „Проф. Минко Балкански“,

гр. Стара Загора, ул. „Стефан Сливков“ № 7.

10:00 – 10:40 ч. Състезание за 3 и 5 клас

11:10 – 11:50 ч. Състезание за 2 и 7 клас

12:10 – 12:50 ч. Състезание за 1 и 6 клас

13:10 – 13:50 ч. Състезание за 4 клас и подготвителен клас

 

11 декември 2022 г. (неделя)  от 10 до 14 часа

ПГ по компютърни науки и математически анализи „Проф. Минко Балкански“,

гр. Стара Загора, ул. „Стефан Сливков“ № 7.

Втори кръг

10:00 – 10:40 ч. Състезание за 3 и 5 клас

11:10 – 11:50 ч. Състезание за 2 и 7 клас

12:10 – 12:50 ч. Състезание за 1 и 6 клас

13:10 – 13:50 ч. Състезание за 4 клас и подготвителен клас

 

17 декември 2022 г. (събота) 12:00  – награждаване на победителите 

Регионална библиотека „Захари Княжески“,

гр. Стара Загора, бул. Руски  № 44

 

 

ДЕТАЙЛИ

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

ПГ по компютърни науки и математически анализи „Проф. Минко Балкански“,

гр. Стара Загора, ул. „Стефан Сливков“ № 7.

ДАТИ и ЧАСОВЕ

4 декември (неделя) и 11 декември (неделя) от 10 до 14 часа за всеки от дните

по график за класовете – началния час за всеки клас  ще бъде обявен на 1 декември .

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

ПГ по компютърни науки и математически анализи „Проф. Минко Балкански“,

гр. Стара Загора, ул. „Стефан Сливков“ № 7.

ФОРМАТ

Състезанието ще е по формата на „Будилник“ – 5 задачи за 40 минути. Сбор от точки – 10 за всеки от кръговете, 20 – в общото класиране.

КЛАСИРАНЕ

На  17 декември в Стара Загора от 12:00 ч. в Регионалната библиотека „Захари Княжески“, гр. Стара Загора, ул. „Руски“ № 44 ще  се проведе церемонията по награждаване на победителите:

Награждаването ще е :

по резултатите от 4 декември –  за всеки от класовете;

по резултатите от 11 декември – за всеки от класовете;

общо класиране от двата кръга –  за всеки от класовете;.

Ще обявим и  топ 10 на състезанието –  за всеки от класовете.

НАГРАДИ

Медали в общото класиранеЛауреат на събитието Стара Загора търси математически таланти 2022“ (по класове)

Медали за класиране във всеки от кръговете (по класове)

 Сертификати за всички участници

ПластикаПобедител в събитието Стара Загора търси математически таланти 2022“ за първите трима в  за съответното място (по класове)

Стипендии за обучение във Центъра за извънкласна работа във фондация „Миню Балкански“ и в клубовете „Математически таланти“, които стартират от януари 2023 г. в ПГ по КНМА „Проф. Минко Балкански“, гр. Стара Загора,  и във фондация „Миню Балкански“, с. Оряховица.

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В състезателните кръгове могат да участват ученици от 0 клас до 7 клас, които чрез родителите си, в срок до 30.11. 2022 г.

  • изпратят на адрес  talanti_1@abv.bg и fmb.shkoli@gmail.com  попълнена таблица за участие и декларация за обработване на лични данни и бордеро за извършено заплащане;
  • заплатят по банкова сметка такса за участие  от 25 лева за участие само в един кръг и 50 лева – за участие и в два кръга по банкова сметка:

IBAN: BG07 FINV 9150 1017 5745 23 Първа Инвестиционна Банка
Училищно настоятелство „Съвет на мъдреците” при ПГКНМА "Проф. Минко Балкански", гр. Стара Загора

Основание: участие на…. име на детето в  математическо състезание.

Таксата за участие може да е за сметка на училищата, общините или училищните настоятелства и други дарители, както и на родителите на децата.

Срок за заплащане – 30.11. 2022 г.

Таксата се използва за ресурсното осигуряване на състезанията.

След 30.11.2022 г. няма да се приемаме заявки, поради организационни дейности за нормалното провеждане на състезанието.

Успех!

Документи за сваляне